CTY TNHH MTV TM-DV CHÂU ĐẠT THÀNH
Hotline : 0903 034 423
Địa chỉ : 50/11/51 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Email : chaudatthanh@gmail.com
bootstrap slider
danh mục sản phẩm
hỗ trợ trực tuyến
hotline
0903 034 423
Email : chaudatthanh@gmail.com
khách hàng của chúng tôi
TRUNG TÂM TIẾP NHẬN DỊCH VỤ

Hiện trung tâm được trang bị hệ thống có tên là ACSC, hệ thống này được xây dựng với mục đích quản lý các yêu cầu của tất cả khách hàng của ANSV trên toàn quốc, cũng như tập hợp tất cả các sự cố đã xảy ra để các chuyên gia phân tích và đưa ra giải pháp. Khi có yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, các yêu cầu này được trung tâm WC tạo một bản ghi lưu trong hệ thống ACSC. Mỗi một bản ghi có một số nhất định sẽ bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến yêu cầu trên như: các mốc thời gian, mô tả sự cố, thông tin về người yêu cầu dịch vụ. Các bản ghi này sẽ được đóng lại khi chuyên gia của Trung tâm TASC hoàn tất việc hỗ trợ và thực hiện kết thúc bản ghi, tức là các lỗi, hoặc các sự cố đã được khách hàng khẳng định là được khắc phục xong hoàn toàn.

1. Trung tâm tiếp nhận dịch vụ

Tên tiếng Anh: WELCOME CENTER
Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà 5 tầng – 124 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04 38362094 Số Fax : 04 38362915
 

Chức năng

 • Trung tâm này có nhiệm vụ ghi nhận lại tất cả các yêu cầu của khách hàng thông qua E-mail, Fax, Điện thoại.
 • Kiểm tra yêu cầu của khách hàng theo hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đồng thời tạo một bản ghi yêu cầu dịch vụ (viết tắt là SR).
 • Chuyển các thông tin tới các bộ phận thích hợp khác để xử lý: như trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, nhóm các kỹ sư phục vụ tại hiện trường, bộ phận sửa chữa, bộ phận hậu cần về hàng dự phòng.
 • Theo dõi và quản lý tiến trình giải quyết các SR theo hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật.
 • Trang bị
Hiện trung tâm được trang bị hệ thống có tên là ACSC, hệ thống này được xây dựng với mục đích quản lý các yêu cầu của tất cả khách hàng của ANSV trên toàn quốc, cũng như tập hợp tất cả các sự cố đã xảy ra để các chuyên gia phân tích và đưa ra giải pháp. Khi có yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, các yêu cầu này được trung tâm WC tạo một bản ghi lưu trong hệ thống ACSC. Mỗi một bản ghi có một số nhất định sẽ bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến yêu cầu trên như: các mốc thời gian, mô tả sự cố, thông tin về người yêu cầu dịch vụ. Các bản ghi này sẽ được đóng lại khi chuyên gia của Trung tâm TASC hoàn tất việc hỗ trợ và thực hiện kết thúc bản ghi, tức là các lỗi, hoặc các sự cố đã được khách hàng khẳng định là được khắc phục xong hoàn toàn.
 

Lợi ích của khách hàng

Với các lợi ích như trên, thông qua trung tâm WSTC khách hàng sẽ được chăm sóc một cách đầy đủ và kịp thời nhất. Thời gian hoạt động của trung tâm WSTC là 24giờ/24giờ, 365 ngày/365ngày.
 

2. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Tên tiếng Anh: TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE CENTER, viết tắt là TASC
Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà 5 tầng – 124 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04 38362094
Số Fax : 04 38362915 Email: tascvn@ansv.vn
 

Chức năng

 • Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.
 • Phân tích và xử lý các sự cố từ xa.
 • Xử lý các sự cố tại trạm trong trường hợp cần thiết.
 • Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát qui trình bảo dưỡng phòng ngừa.
 • Xây dựng các báo cáo kỹ thuật.
 • Đánh giá khả năng của hệ thống.


Trang bị

Hệ thống Market OCB-283, HC3.3 1000 MM và các thiết bị nguồn, vệ tinh, PCFS, 9130 BSC, 9153 OMC-R, 1350 OMS, 1830 PSS, 1850 TSS, …
Hệ thống ACSC để hỗ trợ giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, quản lý các SR và xây dựng các báo cáo kỹ thuật.
 

Quy trình làm việc

Các chuyên gia của trung tâm hỗ trợ kỹ thuật sẽ nhận số bản ghi yêu cầu dịch vụ tương ứng từ trung tâm WC thông qua hệ thống ACSC. Ngay sau đó họ có nhiệm vụ liên hệ trực tiếp với khách hàng và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố. Các quá trình khắc phục sự cố và các thông tin liên quan sẽ được các chuyên gia của trung tâm cập nhật trên hệ thống ACSC. Khi các sự cố đã được khắc phục xong, có xác nhận của khách hàng thì các chuyên gia của trung tâm TASC sẽ đóng các bản ghi được tạo bởi WC. Thời gian hoạt động của trung tâm TASC là 24giờ/24giờ, 365 ngày/365ngày.